Home of real life Champions!

"We did Mixed Martial Arts before it was born"

Vad är Budo för funktionshindrade, Sverige?

 

Tanken har växt fram under de senare åren av mina studier i Karate-Do och Judo

 

Jag började fråga mig själv varför tränar inte fler handikappade någon form av Budo? Då jag under mina år tycker mig se att Budon innehåller många av de bitar man försöker komma åt inom framför allt habiliteringen men även i rehabiliteringen. Jag skulle vilja påstå att det är Karatens förtjänst att jag kan gå utan stöd idag.

 

Jag började så fråga runt lite om aktivitet kring handikapp Budo i Sverige och kom då i kontakt med Solveig Malmqvist som jobbat med handikapp Judo i många år och driver en fantastisk verksamhet, och måste ses som något av en pionjär och förebild för oss andra. Som kunnat visa att Budo går att anpassa för handikappade. Men detta var enbart knutet till Judon, men jag var och är fortfarande övertygad om att även andra Kamparter har mycket att erbjuda och framför allt att det ska finnas valmöjlighet för handikappade som för alla andra. Sedan tror jag att olika kamparter lämpar sig olika bra för olika handikapp.

 

 

Så kontakt togs med Javier Escalante på Svenska Budoförbundet (SBF) med en förfrågan om att sprida frågan om handikapp Budo tillsammans med en intresseanmälan till ett eventuellt instruktörsseminarium till klubbarna inom förbundet. Jag fick även tipset att ta kontakt med Petra Östergren och Stockholms Wing Tao Klubb som tränat handikappade under ett antal år, med denna kontakt och flera kontakter som knutits med hjälp av SBF aktualiserades frågan om att bilda en kommitté inom SBF som kunde jobba med dessa frågor. Detta arbete har nu påbörjats och jag vill tacka SBF för uppmuntran och visat intresse i denna fråga.

 

Av en händelse fick jag också kontakt med Tidningen Kampsport och dess chefsredaktör Mike Wall Kaisho Budoklubb i Helsingborg. Här igenom öppnades även portarna inom Aktiv Ungdom och World Kobudo Federation. Sedan har även kontakter knutits med hjälp av "Martial-Arts For Disabled International Register" ett försök att knyta samman mäniskor som jobbar med handikapp Budo världen över.

 

Jag tycker man ska se Budo för funktionshindrade som ett koncept som kan verka där det behövs och vara länken mellan olika former istället för att ses som en klubb eller skola, inte heller bli ytterligare en stelbent och politisk organisation.

 

Har du frågor tveka inte att kontakta oss?!

 

 

Vänliga hälsningar

 

 

Pontus Johansson

En Japanologiförening

Kontakt:

Telefon: +46(0)70-535 28 26

E-post: info@abcdbudokai.se

Swish: 123 089 83 38

BIC:     SWEDSESS

Hemsida: www.abcdbudokai.se

Bankgiro: 317-5205

Orgnr: 802442-4395

IBAN: SE1580000820169133961707