Home of real life Champions!

"We did Mixed Martial Arts before it was born"

Budon inom ABCD Budokai?

 

Grundövertygelsen i vårt koncept är att det att det finns en kampkonst för varje funktionshinderhinder och att alla stilar, arter o skolor går att anpassa till de flesta funktionshinder.

Till och med vara en del av re/habiliteringen för många.

I flera fall även delar tagna från flera arter och system vara en mycket effektivt.

Vad som förblir väldigt viktigt är att bibehålla en hög kvalitet är att behålla kopplingen till artens/arternas grunder.

Vi förstår att ovanstående påstående kan framstå som kontroversiellt för många, vi tror också att det beror mycket på vilket förhållningssätt man har till sin Budo.

Ser man kampkonsten endast som ett sätt att oskadlig göra en motståndare eller enbart självförsvar förstår jag att man kan ha svårt att se kopplingen men om man ser sin kampkost som en Budo kanske man har lättare att hålla med.

Det var så det började

År 2000 bildades ABCD Japan (Association of Budo Culture for Disabled) av Kantaro Matsui, professor vid International Budo University, utifrån ett behov som på väldigt kort tid vuxit sig starkt i Japan kring Budo för funktionshindrade.

 

Inspirationskälla till detta initiativ var den verksamhet med Budo för Funktionshindrade som då pågått i Sverige ett antal år.

En Japanologiförening

Kontakt:

Telefon: +46(0)70-535 28 26

E-post: info@abcdbudokai.se

Swish: 123 089 83 38

BIC:     SWEDSESS

Hemsida: www.abcdbudokai.se

Bankgiro: 317-5205

Orgnr: 802442-4395

IBAN: SE1580000820169133961707